Vrijwilliger voor jongeren binnen Jeugdzorg Plus

Jongeren die tijdelijk binnen de gesloten jeugdzorg verblijven op uitspraak van de kinderrechter. Ze krijgen verplichte behandeling tot ze terug kunnen naar huis of tot ze kunnen doorstromen naar een open groep.

Via Almata zoekt vrijwilligers die regelmatig met een vaste jongere iets leuks willen gaan doen, zoals samen koken, ijsje eten, bioscoop, mountainbiken door het bos of iets dergelijks. Desgewenst kan het – in zeldzame situaties – in een later stadium ook om weekendverlof gaan en bijv. overgaan in dagpleegzorg. We zoeken vrijwilligers die bereid zijn om, nadat een jongere is verhuisd naar een vervolgplek elders, contact willen blijven houden met de jongere, dus om iets voor een jongere te blijven betekenen, want het is echt bedoeld voor jongeren die niemand anders hebben in hun netwerk. Voor jongeren die iemand nodig hebben die interesse in hen hebben, zónder er voor te worden betaald zoals alle betrokken hulpverleners.

Tijden van het vrijwilligerswerk:
In overleg kan elke dag van de week, maar natuurlijk niet onder schooltijden.

Functie-eisen / noodzakelijke competenties:
VOG en een stevig karakter dat niet snel van streek raakt van heftige verhalen van jongeren. Het doel is het hebben van een leuk moment waarin juist even géén therapie/ behandeling is en dus niet gepraat hoeft te worden over ingewikkelde dingen, maar vooral genoten wordt van het ‘gewone leven’ en een leuke activiteit. Het is van belang dat er goed wordt afgestemd met groepsleiding en de vrijwilliger zich niet laat verleiden tot hulpverlenend gedrag maar dit kan terugleggen bij de groepsleiding en therapeuten.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164 672 049