Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg

VPTZ West-Brabant & Tholen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen. Zo kunnen mensen die dat willen, thuis blijven tot het einde.

Inhoud van de vrijwillige functie:

Palliatieve en terminale zorg vraagt vaak om rust. Dit is meestal je grootste bijdrage.

Er zijn voor de cliënt zodat de mantelzorger(s) een boodschap kan doen of een moment voor zichzelf kan nemen.

VPTZ komt vooral bij de mensen thuis, maar ook in verzorging- en verpleeghuizen worden wij regelmatig gevraagd om onze bijdrage te leveren of te waken.

Mensen die bereid zijn om te waken hebben bij ons een streepje voor.

Als vrijwilliger neem je de taken over die de mantelzorgers ook doen. De taken zijn heel gevarieerd en kunnen bestaan uit: een wandelingetje maken, de krant voorlezen, een gesprekje, een kopje thee maken.

Plaats van de functie: wij werken in 8 gemeenten in West-Brabant, en de gemeente Tholen.

Tijdstip / welke dagen / dagdelen:

Het werk voor VPTZ West-Brabant & Tholen is onregelmatig.

Soms ben je een paar weken vrij, en dan word je gematcht met een cliënt, en ga je één, of soms twee dagdelen per week op bezoek.

Functie-eisen / noodzakelijke competenties:

Wij stellen geen eisen aan je vooropleiding, maar toetsen als goed functionerende vrijwilligersorganisatie wel wie we aan boord nemen. Dat begint met een huisbezoek door de regiocoördinator.

In dit gesprek wordt gekeken of je verwachtingen van het vrijwilligerswerk voor VPTZ West-Brabant & Tholen overeenkomen met de praktijk en of jij als mogelijke vrijwilliger voldoet aan de voorwaarden en eisen die wij als organisatie stellen (gezondheid, flexibel inzetbaar, bij voorkeur gebruik kunnen maken van auto en computer).

Voor nadere informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164 672 049