Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg

VPTZ West-Brabant & Tholen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen. Zo kunnen mensen die dat willen, thuis blijven tot het einde. De vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten.

‘Er zijn, als het er om gaat’ is het streven.

Inhoud van de vrijwillige functie:

 • Het ondersteunen van de mantelzorger(s) door even de taken van hen over te nemen.
 • Het bieden van een luisterend oor, een helpende hand en indien gewenst emotionele ondersteuning.
 • Eventueel het waken bij een cliënt, zowel overdag als ’s nachts, ook in verzorgings- en verpleeghuizen.
 • Het helpen bij praktische zorgverlening, bijvoorbeeld met eten en drinken.

Plaats van de functie: wij werken in 8 gemeenten in West-Brabant, en de gemeente Tholen.

Functie-eisen / noodzakelijke competenties:

 • Flexibel inzetbaar, mogelijk één of twee dagdelen per week.
 • Bij voorkeur gebruik kunnen maken van auto en computer.
 • Goed kunnen luisteren.
 • Ruimte hebben om er te zijn voor de ander.
 • Rust uitstralen.
 • Empathisch zijn en goed kunnen invoelen en afstemmen.
 • Graag zelfstandig werken.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164 672 049