Startpunt Grip op Geld

Rondkomen met een minimum inkomen is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland diverse toeslagen en aanvullingen op het inkomen.

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar mogelijkheden liggen om de financiën te verbeteren en kunnen formulieren ingewikkeld zijn om in te vullen. Bij Startpunt Grip op Geld kunnen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht hulp krijgen hierbij.

Je kunt bij ons terecht voor onder andere:

Als vrijwilliger kijk en denk je mee om de financiële situatie te verbeteren. Je wordt ondersteund door de coördinator en de andere vrijwilligers. Een goed begin om zelf meer kennis te krijgen op dit gebied.

Competenties:

  • leergierig
  • affiniteit hebben met het aanvragen van voorzieningen en administratieve taken
  • enthousiast
  • voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • sociale en communicatieve vaardigheden
  • computervaardig
  • respect voor andere normen en waarden.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164 672 049