Secretaris en lid van het dorpsplatform

Het dorpsplatform Ossendrecht zet zich in voor de verbetering van de leefbaarheid in de kern Ossendrecht.

Op dit moment zijn zij op zoek naar :

Een secretaris Dorpsplatform
De functie secretaris is naar eigen inzicht in te vullen, naast basistaken zoals behandelen van inkomende en uitgaande post en mail. Ook opstellen van persberichten, en berichten uitzetten via de sociale media, behoren hiertoe.

Het dorpsplatform Ossendrecht zoekt leden voor het bestuur:
Deze ondersteunen en initiëren van burgerparticipatieprojecten. Leden moeten woonachtig zijn in Ossendrecht of Calfven
Er is 1 vergadering per maand op dinsdagavond, tijd t.b.v. projecten kunnen naar eigen inzicht worden ingedeeld

Competenties:

  • Enthousiast
  • Kennis van automatisering en administratieve taken.

Heb je na het lezen van de vacature interesse gekregen in deze vrijwilligersvacature? Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator steunpunt vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164-672049.