Penningmeester Stichting Scouting Hoogerheide

Ben jij, of ken jij de ideale persoon om onze groeiende scouting vereniging te helpen met het beheer van de financiën?

Heb je altijd al vrijwilligerswerk willen doen en spreekt de omgang met jeugd en jongeren je aan? Heb je ervaring met het opstellen van jaarrekeningen en/of begrotingen? Kortom, ben jij die persoon die ons helpt om een financieel gezonde vereniging te blijven? Lees gauw verder en maak je motivatie bij ons kenbaar.

Functieomschrijving:

 • De penningmeester zorgt voor de tijdige betaling en controle van de binnengekomen facturen.
 • De penningmeester bewaakt de budgetten zoals zij zijn vastgesteld in de begroting en houdt de stichting hiervan op de hoogte.
 • De penningmeester zorgt voor het opstellen van de facturen voor de huurders van het gebouw en de terreinen (de huurders in de zomerperiode uitgezonderd).
 • In opdracht van en in samenwerking met de secretaris van de groepsvereniging verzorgt de penningmeester de contributie-inning van de jeugdleden van Scouting Hoogerheide.
 • De penningmeester zorgt voor inning van de kampgelden.
 • De penningmeester stelt jaarlijks in oktober een sluitende begroting van het volgende jaar op met hierin de verwachte inkomsten en uitgaven.
 • De penningmeester stelt na afloop van het boekjaar een jaarrekening van het afgelopen jaar op.  Deze wordt gecontroleerd met twee leden van de kascommissie

Wat wij van je vragen

 • Kennis van en/of ervaring met bovengenoemde activiteiten
 • Affiniteit met de waarden van scouting:
  “Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord- Baden- Powell om daarmee een plezierbeleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.”
 • Beschikbaarheid voor bestuursvergaderingen (4x per jaar) en groepsraden (3x per jaar)
 • Beschikbaarheid tijdens speciale acties, zoals de jaarlijkse sponsortocht en NL Doet
 • Een flinke dosis motivatie

Wat wij je bieden

 • Bestuursfunctie in het stichtingsbestuur van Scouting Hoogerheide
 • Lidmaatschap Scouting Nederland
 • Mogelijkheid tot deelname aan diverse scoutingactiviteiten met medebestuursleden en kaderleden van de vereniging, zoals leidingactiviteit, Scout-In, groepsdag, stamactiviteiten, enz.

Spreekt dit je aan, wacht dan niet langer en maak nu je motivatie kenbaar door te mailen naar: pr@scoutinghoogerheide.nl

Bij vragen omtrent de functie kan contact opgenomen worden met: albert@scoutinghoogerheide.nl

Graag vernemen wij je motivatie en welke ervaring je al hebt met financieel beheer