KADERLEDEN gezocht door de Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten

De Stichting Familieleden Psychiatrische patiënten (FPP) heeft als doel de levensomstandigheden van familieleden en betrokkenen van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden te verbeteren en hun belangen te behartigen in de Regio West Brabant.

Om dit doel te bereiken werkt de FPP samen met:

  • GGZ WNB en het platform ervaringsdeskundigen van de GGZ WNB
  • Trialoog in Tilburg, de provinciale overkoepeling van familieorganisaties in Noord- Brabant van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden.
  • Afdeling Ypsilon West-Brabant. Ypsilon is een landelijke belangenvereniging voor familieleden en vrienden van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose.
  • Mantelzorg centra in West Brabant
  • Gemeentes in de regio

In de voorafgaande periode hebben ze vooral geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk en in samenwerking met nieuwe partners. Dit heeft er o.a. in  geresulteerd  dat ze in de regio regelmatig psysalons organiseren. Een psysalon is een nieuwe vorm van voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij iemand met een kwetsbaarheid voor psychose.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd volgens de formule van het alzheimer- en autismecafé, en hebben iedere keer een ander thema, maar bij iedere thema vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal.

Maar nu staan ze voor verdere ontwikkeling en implementatie. Daarvoor zijn ze op zoek naar mensen, die, vanuit persoonlijke ervaring, willen bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van familieleden en betrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. En die willen meedenken hoe ze deze familieleden in de toekomst het beste kunnen ondersteunen, via cursussen, bijeenkomsten, inloopmogelijkheden, een luisterend oor, enz. En hoe gaan ze dat dan kunnen organiseren?

De werkzaamheden kunnen bestaan uit de voorbereiding van de psysalons, het deelnemen aan het overleg met de samenwerkingspartners, het beheren van de financiën etc.

Het aantal uren per week is afhankelijk van de werkzaamheden, maar zal (gemiddeld) ongeveer 1 dagdeel zijn.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk, deze brengt u in contact.
Deze is bereikbaar via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl
Of via het telefoonnummer 0164-672049.