Belangenbehartiger voor de Gemeente Woensdrecht vanuit Alzheimer West-Brabant

Mensen met dementie willen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat een gemeente dementievriendelijk is en helpt bij de participatie van burgers.

Door dementie bespreekbaar te maken bij burgers, ondernemers, scholen en verenigingen helpt een gemeente het taboe te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat mensen met dementie worden buitengesloten.
De gemeente Woensdrecht wil een Dementie Vriendelijke Gemeenschap zijn. Namens Alzheimer West-Brabant heeft de belangenbehartiger voor de Gemeente Woensdrecht hierin een belangrijke rol.
Doel is het signaleren en het bespreekbaar maken van tekortkomingen in het welzijn en zorg voor mensen met dementie.

De belangenbehartiger weet of laat zich informeren over wat mensen met dementie nodig hebben.
De belangenbehartiger krijgt de informatie van o.a. Alzheimer West Brabant, maar vooral uit eigen waarneming in de gemeente. Het bezoeken van het Alzheimer Café in de gemeente Woensdrecht kan hiertoe bijdragen.
De belangenbehartiger zorgt ervoor dat signalen en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers de aandacht krijgt van de projectgroep Dementie Vriendelijke Gemeente in Woensdrecht. De voorzitter van deze werkgroep is Marga Esser van BWI Woensdrecht. De werkgroep komt één keer per twee maanden bij elkaar.

Plaats van de functie: Gemeente Woensdrecht

Gemiddelde tijdsinvestering:  2 tot 4 uur per week

Condities: Reiskosten en overige onkosten worden vergoed. Alzheimer West Brabant biedt gelegenheid gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden die door Alzheimer Nederland worden aangeboden.

Functie-eisen / noodzakelijke competenties:

  • Enthousiasme en overredingskracht
  • Steeds naar het effect of de uitkomst voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger kunnen kijken.
  • Het leuk vinden om samen te werken voor mensen met dementie in de gemeente Woensdrecht.

Heb je na het lezen van de vacature interesse gekregen in deze vrijwilligersvacature? Voor nadere informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator van het steunpunt vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164 672 049.