Contact houden met een dierbare in het verpleeghuis

Tips om contact te houden.