Jaarverslag

BWI Woensdrecht wil transparant zijn. Wij vinden heldere en duidelijk communicatie daarbij van belang.

Bekijk hieronder onze jaarrapportage en jaarrekening over 2020.

SOCIAAL JAARVERSLAG 2021 BWI Woensdrecht

Jaarrekening BWI 2021 – final

Hieronder kunt je onze beleidstukken vinden:

Meerjarenbeleidsplan BWI 2021-2025 definitief

Jaarplan 2021