Startpunt Grip op geld

Grip op geld en met een glimlach weer verder

Zorgtoeslag, huurtoeslag, bijzondere bijstand, maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, enzovoort.
Verdwaal je in alle regeltjes en weet je niet meer hoe je nu verder moet?
Wij kunnen met je meekijken en meedenken. Enthousiaste, vrijwillige budgetcoaches -ondersteund door professionals- helpen je meer grip te krijgen op je financiële situatie.
Hiervoor betaal je niets.

Je kunt bij ons terecht voor onder andere:

We helpen je graag met de aanvraag, we beslissen niet over de toekenning.
Voor uitgebreidere vragen maakt de
vrijwillige budgetcoach een vervolgafspraak.  

Je kunt hiervoor terecht tijdens de spreekuren. Tijdens de Corona-crisis zijn deze spreekuren op afspraak te bezoeken.

  • dinsdag               13:00 tot 15:00 uur
  • donderdag          13:00 tot 15:00 uur

Online een afspraak maken? Druk op de onderstaande afspraakknop:

Meer informatie?

Bel 0164 672 049 of mail gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl

Let op maak je een afspraak voor de energietoeslag neem dan de volgende zaken mee:

Onderstaande stukken moeten door u zijn bijgevoegd bij deze aanvraag
❑ een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of van een geldig
verblijfsdocument van de aanvrager en de evt. partner (zie vraag 1)
❑ 1. bewijsstuk van de commerciële huurovereenkomst en 2. bewijsstuk betaling huurlasten aan de verhuurder over de maand
voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 2)
❑ 1. bewijsstuk van de commerciële kostgangerovereenkomst en 2. bewijsstuk betaling van deze lasten aan de kostgever over
de maand voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 2)
❑ een kopie van het energiecontract en/of een bewijsstuk van betaling energielasten over de maand voorafgaande aan de
maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 3)
❑ een kopie van de loon- of uitkeringsspecificaties en/of bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de aanvrager en/of
partner over de maand (of de 3 maanden) voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag (zie vraag 5)
Indien van toepassing een kopie van 1. de uitspraak van de schuldsaneringsregeling WSNP en de berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb) of 2. de
gegevens van het executoriaal loonbeslag en berekening beslagvrije voet of 3. de gegevens van het minnelijk traject
schuldhulpverlening en de berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb) (zie vraag 6)
❑ een kopie van uw bankpas of een recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling (vraag 7)