Mantelzorgers willen snel worden gevaccineerd: “Wij horen ook bij de zorg!”

Regelmatig krijgt Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht telefoontjes van bezorgde mantelzorgers. “Waarom krijgen wij geen voorrang voor vaccinatie? Wie neemt mijn mantelzorgtaken over als ik ziek word?” Veel mantelzorgers maken zich hier ernstige zorgen over. 

Vooral ook omdat zij op niemand anders kunnen terugvallen. Waarom moet een mantelzorger langer wachten op COVID-19 vaccinatie dan een zorgmedewerker?  

Mantelzorgers zitten klem tussen de verantwoordelijkheid van de te geven zorg en de noodzaak om zichzelf gezond te houden, zodat ze zorg kunnen blijven verlenen. De druk loopt op, met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er een aantal die aan de bel trekken. Tegelijkertijd doen ook heel veel mensen dat niet! Dat is verontrustend want de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 

Er alleen voor staan  
Hoewel sommige mantelzorgers kans zien om hulp in hun eigen netwerk te vragen, hebben velen niemand om op terug te vallen en zijn daarom zeer kwetsbaar. Zij voelen zich in de steek gelaten door de politiek, omdat ze niet als aparte groep vermeld worden in het vaccinatieoverzicht. Dat betekent dat ze moeten wachten tot hun doelgroep aan de beurt is. Vanaf maart worden -naar verwachting- 60+ers en mensen met een medische indicatie gevaccineerd. Ondanks dat veel mantelzorgers ouder zijn dan 60 jaar, blijft er nog steeds een grote groep over die nog niet gevaccineerd is. Veel jongere mantelzorgers zijn onzichtbaar en dreigen tussen wal en schip te vallen.   
 
De kwetsbare schakel in de zorgketen 
Zijn wij ons ervan bewust dat de mantelzorger een belangrijke en onmisbare plaats heeft in de zorgketen? Doordat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden weglegt bij de zorgvrager en zijn omgeving, werden mantelzorgers de laatste jaren meer en meer betrokken bij de zorg. Zij zijn diegene die signalen doorgeven aan professionele zorg, hand- en spandiensten verlenen, de situatie houdbaar houden enzovoort. De rest van de zorgketen vertrouwt op hen en heeft zorgplannen hierop afgestemd. Wat als de mantelzorger omvalt? Hoe snel is er dan vervangende zorg geregeld? Is die vervangende zorg niet beschikbaar, dan kan het zomaar gebeuren dat het zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis in elkaar valt. Wie bouwt dit weer op? En belangrijker nog, wie betaalt de prijs? Juist, diegene waarvoor gezorgd moet worden! 
 
Wat kan BWI Woensdrecht doen? 
Het Steunpunt Mantelzorg is van maandag t/ donderdag in de ochtend te bereiken via 0164 672 049 voor een luisterend oor en advies. Soms geeft het al meer lucht om over je zorgen te praten met iemand die begrijpt in welke situatie jij zit. De medewerkers van het Steunpunt houden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Veel gestelde vragen  
MantelzorgNL heeft op www.mantelzorg.nl/coronavirus een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen. Ook is de mantelzorglijn 24 uur per dag bereikbaar.